Vattenbrist!
Även i år upplever vi en mycket torr sommar så tänk på hur vi gemensamt säkerställer en hållbar vattenförsörjning i vårt område
- och som vanligt vid större vattenbehov som t.ex. till fyllning av pool eller dylikt får detta såklart inte belasta det lokala grundvattnet.
Läs här hur vi kan hjälpas åt att spara på grundvattnet. Livsmedelverket SGU