Årsmötet 2021 kommer att äga rum onsdag 26 maj kl. 18.30.
Kallelse kommer att gå ut i god tid innan mötet med detaljerad information om hur mötet kommer att genomföras.

 Sommarvattnet slås på 17/4 och vårens städdag är 8/5.