Roslags-Breviks fastighetsägareförening bildades ursprungligen som en tomtägar-förening 1953 i samband med avstyckning av området.

Föreningen ombildades i 2003 till samfällighets-förening, som äger och förvalter markområden inom Brevik GA:2. 

Föreningen består av fastigheterna:
Brevik 1:94 - Pumphus 1
Brevik 1:95 - Pumphus 2
Brevik 1:96 - Väg och markområden samt pumphus 3