Sommarvatten 2019
Perioden för sommarvattnet 2019 är från 13 april (14 april för pumphus 1) 
till 19 oktober.

Pumphus 1:
Annette Rosengren
Fredrik Jormin

Pumphus 2:
Daniel Badro
Bengt Olsson

Pumphus 3:
Mats Klingström
Solveig Linde