Integritetspolicy

Roslags-Breviks Samfällighetsförening värnar om dina personuppgifter och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Medlemmarnas personuppgifter är skyddad information och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, Dataskyddsförordningen (GDPR) samt interna policyer.

Personuppgifter som behandlas av oss

  • Kontaktuppgifter (Namn, E-post, Telefon, Adressuppgifter & Fastighetsbeteckning)


Hur samlar vi in uppgifter om dig?
Via fastighetsregistret, E-post, telefon samt via inmatning av personuppgifter i formulär på föreningens hemsida.

Vad används uppgifterna till
Vi samlar endast in uppgifter som är nödvändiga för föreningens verksamhet. Huvudsyftet med lagring av personuppgifter är att vi alltid har ett korrekt medlemsregister så att både kontakten med dig som medlem och inbetalning till verksamheten blir rätt.

Lagringsperiod för personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändig och det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, i enlighet med denna Integritetspolicy.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt till att få information om vilka personuppgifter som samfällighetsföreningen behandlar om dig. Du har även rätt att veta för vilka ändamål vi samlar in dina personuppgifter. Föreningen kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäckts vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Säkerhet för dina personuppgifter
Dina uppgifter finns lagrat hos oss på ett säkert sätt. Vi använder säkerhetsmetoder som säkerställer att dina uppgifter inte kan läcka ut till obehöriga eller användas av obehöriga.

Kontaktuppgifter till Roslags-Breviks Samfällighetsförening
Har du frågor angående samfällighetsföreningens hantering av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via E-post: Roslags.Brevik@gmail.com