Uppdatering ang. stängning av sommarvattnet - berör fastigheter anslutna till pumphus 1 - läs mer under "Aktuellt 2019"