Kontakt

Roslags-Breviks Samfällighetsförening
Lerviksvägen 1
184 63 Åkersberga

Roslags.Brevik@gmail.com

Ordförande
Nikolaj Rohde
Tel: 070-434 12 35

Sekreterare
Martin Nöjd
Tel: 070-550 69 42

Kassör
Johan Andersson
Tel: 070-720 28 44

Hamnkapten
Jan Marcelind
Tel: 073-917 08 94

Sommarvatten
Benny Gustafsson
Tel: 070-666 56 93

Suppleant
Åsa Jeborn
Tel: 070-774 44 57

Suppleant
Magnus Prèzent
Tel: 070-200 56 48