Roslags-Breviks Samfällighetsförening
Lerviksvägen 1
184 63 Åkersberga

Roslags.Brevik@gmail.com

Ordförande
Nikolaj Rohde
Lerviksvägen 1
Tel: 070-434 12 35

Sekreterare
Gunnar Arvidsson
Tel: 076-814 84 14

Kassör
Johan Andersson
Tel: 070-720 28 44

Ledamot / Hamnkapten
Jan Marcelind
Tel: 073-917 08 94

Ledamot / Kontakt för sommarvatten
Björn Johansson
Tel: 070-480 07 56

Suppleant
Åsa Jeborn
Tel: 070-774 44 57

Suppleant
Magnus Prèzent
Tel: 070-200 56 48