Kontakt

Roslags-Breviks Samfällighetsförening
Lerviksvägen 1
184 63 Åkersberga

Roslags.Brevik@gmail.com

Ordförande
Nikolaj Rohde
Tel: 070-434 12 35

Sekreterare
Hans Klingvall
Tel: 070-309 34 57

Kassör
Johan Andersson
Tel: 070-720 28 44

Hamnkapten
Jan Marcelind
Tel: 073-917 08 94

Sommarvatten
Benny Gustafsson
Tel: 070-666 56 93

Suppleant
Hanna Lundström
Tel: 070-481 81 57

Suppleant
Martin Nöjd
Tel: 070-550 69 42