Ägarbyte / Adressändring:

Här kan du anmäla ägarbyte, eller ändrade kontaktuppgifter för din fastighet. 

Vid ägarbyte vänligen ange fastighets-beteckning samt namn och mailadress på den nya lagfarna ägaren.