Sommarvatten 2018:
 
Sommarvattnet satts på 28/4 (5/5 för pumphus 1). Vattnet stängs av 13/10.

Pumphus 1:
Annette Rosengren
Fredrik Jormin

 

Pumphus 2:
Daniel Badro
Bengt Olsson



 

Pumphus 3:
Mats Klingström
Solveig Linde