Sommarvatten:
 Info om perioden för sommarvatten 2019 publiceras efter årsmötet d. 13/3-2019.

Pumphus 1:
Annette Rosengren
Fredrik Jormin

 

Pumphus 2:
Daniel Badro
Bengt Olsson 

Pumphus 3:
Mats Klingström
Solveig Linde